O nás

Spoločnosť EKODVOR - JELKA sa zaoberá zhodnocovaním stavebného odpadu, predajom recyklovaných stavebných materiálov, BIO odpadov a kompostovaním. Spracovávame biologicky rozložiteľný odpad s kombináciou rôznych zemín z krajín EÚ.

EKODVOR – JELKA Vám zaručuje kvalitu konečného produktu vyprodukovaného z odpadu. Naše produkty sú certifikované. Zhodnocujeme biologicky rozložiteľné materiály a stavebné odpady. Zabezpečíme triedenie a recykláciu odpadu priamo na mieste jeho vzniku.

Viac info

Čo ponúkame našim zákazníkom ?

Skladovanie odpadu

Skladovanie druhotných surovín za najvýhodnejšie ceny.

Viac info

Predaj

Predaj recyklovaných certifikovaných stavebných materiálov a kameniva.

Viac info

Doplnkové služby

Odvoz odpadov a sypkých materiálov. Stavebné a búracie práce. Recyklácia.

Viac info