O nás

Spoločnosť Ekodvor s.r.o. sa zaoberá s odvozom, likvidáciou a recykláciou stavebného, BIO a komunálneho odpadu. Uložený odpad z Vašich domácností sa recykluje na zbernom dvore Ekodvor v obci Jelka. U nás zhodnocujeme BIO a stavebný odpad, ktorý meníme na záhradnú zeminu a stavebné kamenivá. Okrem nakladania s odpadom, ponúkame aj predaj kameniva ako štrk, makadam, piesok, betónová drť ako aj kompost.

V odpadovom hospodárstve ponúkame široké spektrum doplnkových služieb. Flexibilné pristavenie rôznych druhov kontajnerov v okresoch Dunajská streda, Senec, Galanta a Bratislava. Búracie práce a recyklácia stavebného odpadu na staveniskách, či štiepkovanie konárov a biologicky rozložiteľného odpadu priamo v teréne.

EKODVOR – JELKA Vám zaručuje kvalitu svojich služieb a konečného zrecyklovaného produktu. Naše produkty a služby sú certifikované.

Viac info

Čo ponúkame našim zákazníkom ?

Skladovanie odpadu

Skladovanie druhotných surovín za najvýhodnejšie ceny.

Viac info

Predaj

Predaj recyklovaných certifikovaných stavebných materiálov a kameniva.

Viac info

Doplnkové služby

Odvoz odpadov a sypkých materiálov. Stavebné a búracie práce. Recyklácia.

Viac info