O nás

Spoločnosť Ekodvor s.r.o. sa zaoberá s odvozom, likvidáciou a recykláciou komunálneho odpadu. Uložený odpad z Vašich domácností sa zhodnocuje na zbernom dvore Ekodvor v obci Jelka. Okrem nakladania s odpadom, ponúkame aj predaj stavebného kameniva (štrk, makadam, piesok, betónová drť), ako aj dovoz záhradných zemín miešané s kompostom.

V odpadovom hospodárstve ponúkame široké spektrum doplnkových služieb ako napr. pristavenie rôznych druhov kontajnerov, búracie práce a recyklácia stavebného odpadu priamo na mieste vzniku, či štiepkovanie biologicky rozložiteľného odpadu v mieste zberu.

EKODVOR – JELKA Vám zaručuje kvalitu svojich služieb a konečného produktu znovu získavané zo smetí. Naše produkty a služby sú certifikované.

Viac info

Čo ponúkame našim zákazníkom ?

Skladovanie odpadu

Skladovanie druhotných surovín za najvýhodnejšie ceny.

Viac info

Predaj

Predaj recyklovaných certifikovaných stavebných materiálov a kameniva.

Viac info

Doplnkové služby

Odvoz odpadov a sypkých materiálov. Stavebné a búracie práce. Recyklácia.

Viac info