Stavebný odpad

 • pálené tehly, obkladačky, keramika
 • betón, betónové tvárnice, škridle
 • zmiešaný stavebný odpad z demolácii
 • pálené škridle, porfix, ytong, sadrokartón

Zmiešané obaly - odpady

 • fólia
 • plasty
 • polystyrén
 • minerálna vata
 • kartónový papier

BIO odpad

 • biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad a polí
 • drevo (palety, dosky, atď.)