Uloženie odpadu na zberné miesto

Číslo odpaduNázov odpaduZákladná cena
(EUR/t)
DPH
(20 %)
Spolu
(EUR/t)
170506Záhradná zemina 1,50 € 0,30 € 1,80 €
170506Výkopová zemina 8,00 € 1,60 € 9,60 €
170504Zemina a kamenivo 8,00 € 1,60 € 9,60 €
170101Betón do 500 mm 8,00 € 1,60 € 9,60 €
170101Betón nad 500 mm 10,00 € 2,00 € 12,00 €
170101Betón + železo 10,00 € 2,00 € 12,00 €
170107Zmesi betónu, tehál, obkladačiek, dlaždíc a keramiky 18,00 € 3,60 € 21,60 €
170107Zmesi (ytong, hebel...) 22,00 € 4,40 € 26,40 €
170904Zmiešané odpady zo stavieb iné ako uved. 170901-02-03 90,00 € 18,00 € 108,00 €
170302Bituménové zmesi iné ako uvedené v 170301 25,00 € 5,00 € 30,00 €
170102Tehly, pálené škridle 10,00 € 2,00 € 12,00 €
150106Zmiešané obaly Folia/Plasty/Polystyrén/Min.vata 160,00 € 32,00 € 192,00 €
200308Drobný stavebný odpad 30,00 € 6,00 € 36,00 €
170202Sklo farebné 60,00 € 12,00 € 72,00 €
170202Sklo číre 50,00 € 10,00 € 60,00 €
200307Objemový odpad nábytok/skrine/rámy okien 160,00 € 32,00 € 192,00 €
150103Drevené obaly palety, bedne 20,00 € 4,00 € 24,00 €
170201Drevo 20,00 € 4,00 € 24,00 €
200201Konáre 20,00 € 4,00 € 24,00 €
200201Tráva/lístie 35,00 € 7,00 € 42,00 €
200201Štiepka 10,00 € 2,00 € 12,00 €
200201Tráva so zeminou 15,00 € 3,00 € 18,00 €
200201Zmiešaný BIO odpad 40,00 € 8,00 € 48,00 €

Predaj recyklátov

Frakcia MateriálZákladná cena
(EUR/t)
DPH
(20%)
Spolu
(EUR/t)
0-32 / 0 - 63Betónový recyklát 7,00 € 1,40 € 8,40 €
0-32 / 0 - 63Recyklované kamenivo 3,00 € 0,60 € 3,60 €
0-32 / 0 - 63Drvený bitumén -asfalt 6,00 € 1,20 € 7,20 €
 Zásypová zemina 4,00 € 0,80 € 4,80 €
 Triedená zemina 6,00 € 1,20 € 7,20 €
 Zahradná zemina zmiešaný s kompostom 20,00 € 4,00 € 24,00 €
 Kompost 30,00 € 6,00 € 36,00 €

Predaj kameniva

Frakcia MateriálZákladná cena
(EUR/t)
DPH
(20%)
Spolu
(EUR/t)
8/16Prírod. kamenivo, drvené - šedé 20,00 € 4,00 € 24,00 €
4/8Prírod. kamenivo, drvené - šedé 20,00 € 4,00 € 24,00 €
22/63Prírod. kamenivo, drvené - šedé 20,00 € 4,00 € 24,00 €
16/32Prírod. kamenivo, drvené - šedé 20,00 € 4,00 € 24,00 €
0/32Prírod. kamenivo, drvené - šedé 20,00 € 4,00 € 24,00 €
0/63Prírod. kamenivo, drvené - šedé 20,00 € 4,00 € 24,00 €
0/2Prírod. kamenivo, drvené - šedé 20,00 € 4,00 € 24,00 €
0/2Prírod. Kamenivo, drvené - čierne 20,00 € 4,00 € 24,00 €
4/8Prírod. Kamenivo, drvené - čierne 20,00 € 4,00 € 24,00 €
32/63Prírod. Kamenivo, drvené - čierne 24,00 € 4,80 € 28,80 €
11/22Prírod. Kamenivo, drvené - čierne 20,00 € 4,00 € 24,00 €
0/4Štrkopiesok 16,00 € 3,20 € 19,20 €
0/22Štrkopiesok 10,00 € 2,00 € 12,00 €
22/63Štrkopiesok 12,00 € 2,40 € 14,40 €
63/125Štrkopiesok 12,00 € 2,40 € 14,40 €
0/2Piesok 14,00 € 2,80 € 16,80 €

Doplnkové služby

DruhMerná jednotkaZákladná cena
(EUR)
DPH
(20%)
Spolu
(EUR)
Štiepkovanie BIO odpadu na miesteMth 190,00 € 38,00 € 228,00 €
Drvenie stavebného odpadu na mieste t6,00 € 1,20 € 7,20 €
Zemné práce Mth35,00 € 7,00 € 42,00 €
Búracie kladivoMth40,00 € 8,00 € 48,00 €
Odvoz odpadu v malých kontajneroch do 15 km ks50,00 € 10,00 € 60,00 €
Odvoz odpadu v malých kontajneroch nad 15 km km1,5 € 0,30 € 1,80 €
Odvoz odpadu vo veľkých kontajneroch 30 cbm do 15 kmks80 € 16,00 € 96,00 €
Odvoz odpadu vo veľkých kontajneroch 30 cbm nad 15 kmkm1,9 € 0,38 € 2,28 €