Uloženie odpadu na zberné miesto

Číslo odpaduNázov odpaduZákladná cena
(EUR/t)
DPH
(20 %)
Spolu
(EUR/t)
170506Záhradná zemina 1,50 € 0,30 € 1,80 €
170504Výkopová zemina a kamenivo 8,00 € 1,60 € 9,60 €
170101Betón 10,00 € 2,00 € 12,00 €
170107Zmesi betónu, tehál, obkladačiek, dlaždíc a keramiky 18,00 € 3,60 € 21,60 €
170107Zmesi (ytong, hebel, sádrokartón...) 25,00 € 5,00 € 30,00 €
170904Zmiešané odpady zo stavieb iné ako uved. 170901-02-03 160,00 € 32,00 € 192,00 €
170302Bituménové zmesi iné ako uvedené v 17030130,00 € 6,00 € 36,00 €
170102Tehly, pálené škridle 10,00 € 2,00 € 12,00 €
150106Zmiešané obaly Folia/Plasty/Polystyrén/Min.vata 160,00 € 32,00 € 192,00 €
200308Drobný stavebný odpad 35,00 € 7,00 € 42,00 €
170202Sklo 60,00 € 12,00 € 72,00 €
200307Objemový odpad nábytok/skrine/rámy okien 160,00 € 32,00 € 192,00 €
170201Drevo 20,00 € 4,00 € 24,00 €
200201Konáre20,00 € 4,00 € 24,00 €
200201Tráva so zeminou30,00 € 6,00 € 36,00 €
200201Zmiešaný BIO odpad 40,00 € 8,00 € 48,00 €

Predaj kameniva a recyklátov

Frakcia MateriálZákladná cena
(EUR/t)
DPH
(20%)
Spolu
(EUR/t)
8/16Prírod. kamenivo, drvené - šedé24,00 €4,80 €28,80 €
4/8Prírod. kamenivo, drvené - šedé24,00 €4,80 €28,80 €
22/63Prírod. kamenivo, drvené - šedé24,00 €4,80 €28,80 €
16/32Prírod. kamenivo, drvené - šedé24,00 €4,80 €28,80 €
0/2Prírod. Kamenivo, drvené - čierne24,00 €4,80 €28,80 €
0/4Štrkopiesok16,00 €3,20 €19,20 €
0/22Štrkopiesok16,00 €3,20 €19,20 €
22/63Štrkopiesok16,00 €3,20 €19,20 €
0/2Piesok18,00 €3,60 €21,60 €
0-63Betónový recyklát7,00 €1,40 €8,40 €
0-63Recyklované kamenivo3,50 €0,70 €4,20 €
0-63Drvený bitumén -asfalt3,50 €0,70 €4,20 €
0-63Zásypová zemina3,50 €0,70 €4,20 €
0-4Triedená zemina6,00 €1,20 €7,20 €
0-22Zahradná zemina zmiešaná s kompostom20,00 €4,00 €24,00 €
0-22Kompost30,00 €6,00 €36,00 €

Doplnkové služby

DruhMerná jednotkaZákladná cena
(EUR)
DPH
(20%)
Spolu
(EUR)
Štiepkovanie BIO odpadu na miesteMth 160,00 € 32,00 € 192,00 €
Drvenie stavebného odpadu na mieste t6,00 € 1,20 € 7,20 €
Zemné práce Mth35,00 € 7,00 € 42,00 €
Búracie kladivoMth45,00 €9,00 € 54,00 €
Doprava s kontajneromkm1,80 €0,36 € 2,16 €