Naša spoločnosť EKODVOR s.r.o. sa zaoberá predovšetkým zhodnocovaním stavebného odpadu a BIO odpadov. Zber, triedenie a následnú recykláciu realizujeme na zbernom mieste v obci Jelka. Spracovávame biologicky rozložiteľný odpad s kombináciou zemín a recyklujeme aj odpad zo stavieb. Našim výsledným produktom je kompost do Vašich záhrad a stavebný recyklát pre Vašu stavbu. Naše produkty sú certifikované.