Naša spoločnosť EKODVOR s.r.o. sa zaoberá odvozom a zhodnocovaním stavebného odpadu a BIO odpadov. Zber, triedenie a následnú recykláciu realizujeme na zbernom mieste v obci Jelka. Spracovávame biologicky rozložiteľný odpad s kombináciou zemín a recyklujeme aj odpad zo stavieb. Našim výsledným produktom je kompost do Vašich záhrad a stavebný recyklát pre Vašu stavbu. Naše produkty sú certifikované.Povolenia a certifikáty

Súhlas na zber odpadu Ekodvor 2022 - 2027.pdf   Kvalita kompost - UKSU.pdf

Súhlas na zhodnocovanie odpadov - Jelka   Súhlas na zhodnocovanie odpadov - Nový Trh