Okrem uskladnenia odpadov a ich zhodnocovania ponúkame zákazníkom aj doplnkové služby.

  • Odvoz odpadov a preprava sypkých materiálov s kontajnermi
  • Búracie práce a odvoz stavebného odpadu
  • Zemné a záhradnícke práce

  • Likvidácia nebezpečného odpadu - azbestová strešná krytina
  • Stavby z našich recyklátov
  • Štiepkovanie BIO odpadu priamo na mieste
  • Recyklácia stavebných odpadov priamo na mieste vzniku
  • Odstrojenie priemyselných hál a hospodárskych budov
  • Revitalizácia skládok