Okrem výkupu odpadov a ich zhodnocovania ponúkame zákazníkom aj doplnkové služby.

  • Odvoz odpadov a preprava sypkých materiálov


  • Búracie práce a recyklácia priamo na mieste

  


  • Zemné a záhradnícke práce


  • Likvidácia nebezpečného odpadu - azbestová strešná krytina

  

  • Realizácia ekologických a nízko-energetických stavieb

 

  • Štiepkovanie BIO odpadu priamo na mieste

   

  • Recyklácia odpadov priamo na mieste vzniku